444
4

Minkov Brothers 7 Project 2016

Регион
Черноморие
Сорт
каберне совиньон 50%, каберне фран 50%
Награди

Елегантно вино, с много добра структура, отлично запазена плодова свежест и изключителен баланс. Великолепно сега и след 5 години. То е плод на работата и уменията на енолога Йовко Йовков и неговия екип. 

Седем поредни години работа с най-добрите лозови масиви на избата са довели до Project 7 – едно визионерско вино, замислено още от 2009 г. и направено от иконичните за избата сортове каберне совиньон и каберне фран. Този проект разкрива възможностите на тероара, изразени в съвършен баланс, концентрация и забележителна елегантност на виното.

Каберне совиньон е от Старите лозя в землището на с. Лозенец, на 1 км западно от избата. Релефът е равнинно-хълмист, а лозята са разположени върху слабо изразени билни части и прилежащите им склонове. Скалите в района са вулканични и седиментни, а почвата – песъкливо-глинеста. 

Каберне фран е от собствено лозе с намален добив, намиращо се на 3 км източно от избата в землището на село Огнен, на източните склонове на Терзийския баир, в прехода към Карнобатското поле. Лозята са засадени върху склонове с югозападно изложение, а почвите са слабо излужени канелени горски. Беритбата е проведена от 8 до 10 октомври 2016 След прецизно сортиране на гроздето винификацията включва пресоване, избистряне, ферментация с потапяне на ферментационната шапка, студени и постферментационни мацерации. Виното не е стабилизирано и е преминало само груба филтрация. Отлежало е 27 месеца в нови френски барици 225 л и 3 години в бутилка.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
4550
Цена
65