444

Bratanov 3-Blend White 2020

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
шардоне 45%, вионие 35%, тамянка 20%
Награди

Комплексно, живо и гъвкаво – великолепно бяло вино, създадено от енолога на Братанови, Мария Стоева. Вино със ЗГУ Тракийска низина от собствените насаждения на Братанови със шардоне, вионие и тамянка – част от два лозови масива от общо 44 ха с още няколко сорта, разположени върху югозападните склонове на Сакар планина, в землището на с. Шишманово, Харманли. Първите 22 ха в местността Армутлука са създадени в периода 2006-2008 г., а по-новите насаждения в местност Датарла – през 2016-2018 г. Част от терените са били собственост на дядото на Стойчо Братанов (един от основателите на винарната), който е притежавал най-голямото лозе в селото, произвеждал е вино и го е продавал в собствената си кръчма в началото на ХХ век.

Възрастта на лозята с шардоне и тамянка за реколта 2020 е 14 години, а на вионието – 4 години. Лозята се отглеждат без напояване (dry-farming), без хербициди, само с механична обработка на почвите. Минимално се използват конвенционалните препарати за борба с болести и вредители, а от края на 2021 г. всички лозя са в процес на сертифициране за биологично земеделие. 

В строежа на Сакар планина се разкриват разнообразни скални разновидности, запазили следи от дългата геоложка история на Земята от преди няколкостотин милиона години (метаморфити, гранити, метаседименти, карбонатни, вулкано-седиментни и други). Тази геоложка специфика оказва пряко влияние върху вида на почвите, които (дори в границите на един лозов масив от 10 ха) може да са изключително разнообразни – от много леки песъчливо-глинести, понякога силно каменисти, на места карбонатни, канелено горски, до по-тежки глинести почви. 

Конкретните три парцела са с предимно песъчливо-глинести канелени почви, леко каменисти, върху основа от метаморфни, трошливи скали и с отличен дренаж. Почвите на вионието от местността Датарла са с по-високо съдържание на глина и по-влагозадържащи. Надморската височина е около 150-180 м, хълмист терен. 

Почвената структура и ненапояването на лозето позволяват на лозовите корени да се развият в дълбочина, което води до по-голяма комплексност в гроздето и по-голяма устойчивост при суша. Географското разположение в Югоизточната част на България, както и преминаващата наблизо река Марица с проникващите по течението ѝ ветрове от Егейско море, оформят преходен средиземноморски климат с дълго топло лято и мека зима, обичайно без наземна слана и рискове от измръзване. Районът има една от най-високите стойности на слънцегреене за България. Полученото грозде обикновено е здраво, с естествено ниски добиви, добра концентрация на полифеноли, зрели танини, по-високи нива на захари, но балансирано от умерена киселинност поради по-хладните нощи и морския бриз.

Трите сорта са обрани едновременно на 29 август 2020 г., ръчно, в малки касетки, в по-хладните часове. Гроздето се транспортира до избата и се преработва веднага.  

За разлика от бялата Симбиоза, в която присъстват същите сортове, но в различно съотношение, гроздето за това вино е основно от старите насаждения. В реколта 2020 съотношението е 45 % в полза на шардонето, вионието е 35 %, а тамянката – 20 %.

2020 реколта е била доста топла и суха – предпоставка за значително по-ниски добиви. Високите температури и липса на валежи по време на вегетационния период са предопределили концентрирането на материя и вещества в лозата, което е продължило и по време на зреенето след прошарване. Това е довело до малък рандеман, но с доста добро качество и плътност на гроздето. 

След прецизно ръчно сортиране, механично ронкане и мачкане на гроздето, охладената гроздова каша от трите сорта престоява заедно (сепаж) около 2 часа в контакт с ципите. Следва нежно пресоване и охлаждане на мъстта в съд. След избистряне и откаляване, гроздовият сок е разпределен в две бъчви за начало на ферментацията.

Ко-ферментацията на трите сорта започва спонтанно и протича с дивите дрожди – естествената микрофлора от гроздето. По време на ферментацията и отлежаването в бъчви са извършвани периодични батонажи с цел по-добра структура, мазнота и комплексност.

Ферментацията и отлежаването като сепаж са общо 9 месеца, с периодичен батонаж. Бъчвите са само 2, от български дъб, по 400 л (второ и четвърто зареждане). 

Виното не е стабилизирано на студ – възможна е поява на кристална утайка. Съзряло в бутилка 18 месеца към март 2023 г.

От екипа на Братанови разказват още за концепцията на това вино: 

Още с първата реколта вионие от новите насаждения през 2019, „обогатихме“ с този очарователен сорт традиционния си бленд от шардоне и тамянка в бялата Симбиоза. Същевременно решихме да експериментираме с различно съотношение между трите сорта и то в сепаж – бране, пресоване, ферментация и отлежаване заедно в две дъбови бъчви. Резултатът толкова ни хареса, че белият 3-Бленд стана естествено допълнение към събратята си в червено и розово, доразвивайки концепцията ни за работа с купажи между местни и международни сортове. С отличната хармония между трите сорта, запазения плодово-цветист характер, деликатно обогатен от контакта с българския дъб, това вино е поредното доказателство, че тероарът на Сакар е подходящ не само за червени сортове. Атрактивната визия, дело на дизайнера Стефан Гьонев, изразява напълно красотата на този бленд и неговото благородство!

Алкохол
14%
Произведени бутилки
994
Цена
30