444

Dragomir Grand Reserve Rubin & Merlot & Cabernet Sauvignon 2015

Регион
Западна Тракия
Сорт
рубин 70 %, мерло 20%, каберне совиньон 10%
Награди

Сложно, пищно, аристократично вино, създадено от семейството енолози Константин Стоев и Наталия Гаджева заедно с техните млади колеги във Винарско имение Драгомир, в село Брестник.

Рубинът е от масив в землището на село Белащица недалеч от Пловдив, на североизточен полегат склон на Родопите, на 280–320 м надморска височина. Насажденията са 14-годишни. Мерло и каберне совиньон са от 12-годишни лозя в землище село Свирково, Южен Сакар. Почвата там е безкарбонатна, лесивирана, канелено-горска, силно ерозирала. Образувана е под горска растителност – широколистни гори. Дълбочината на профила е от 0,70 до 1,5 м. Почвообразуващата скала е гнайс (метаморфоризиран гранит); съдържанието на органично вещество (хумус) е много ниско 0,7 %1 % в повърхностния хоризонт, надолу пада още. По механичен състав е леко до средно глинеста.

Датите на гроздобера са 17 септември 2015 – за рубин, 23 септември – мерло, 20 октомври – каберне совиньон. Беритбата е при оптимална технологична зрялост, на ръка, в малки касетки (11-13 кг). След приемане във винарската изба набраното грозде престоява 18 часа в хладилна камера при температура 6°С. Гроздето е сортирано и след ронкане гроздовата каша постъпва за ферментация в резервоари от неръждаема стомана. Първоначално е направена студена мацерация за 8 дни при Т=8-11°С. Следват алкохолна ферментация 10-12 дни при Т=28-31°С и постферментативно настойване с твърдите части 12-14 дни. Малолактичната ферментация е протекла за около 20 дни в нови френски дъбови бъчви от 225 л.

Вината съзряват по сортове 42 месеца в нови френски дъбови бъчви от 225 л. Следва окончателен купаж и отново връщане в бъчвите за още 6 месеца. Виното е бутилирано на 2 март 2020 г. 

В реколти, в които откриваме потенциала за по-дълго съзряване в бъчва и бутилка правим различни технологични експерименти, така че да покажем потенциала на българския тероар, казват Наталия Гаджева и Косьо Стоев.

Това вино е точно такъв изразител – както на нашите енологични умения, така и да богатата 2015 реколта.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
681
Цена
99