444

Minkov Brothers Oak Tree 2016

Регион
Източна Тракия
Сорт
каберне совиньон 40%, каберне фран 40%, мерло 20%
Награди

Начело на екипа, създал на този великолепен и благороден бленд, е Йовко Йовко – главен енолог на Братя Минкови. Собствените лозя на избата в Карнобатския край, от които идва гроздето са 20-годишни масиви в местността Вехтите лозя край с. Лозенец и в местността Алчака в землището на с. Венец. Почвите са предимно канелено-горски, а климатът е характерен със суха пролет и есен и мека зима. 

Гроздето е набрано ръчно в периода 15-25 октомври, а масивите са разположени едва на 3 км от избата.

Технологични стъпки: ронкане и сортиране на гроздовите зърна върху лента; мачкане на гроздовата каша и настойване на студено в метален съд с обем 5000 л; алкохолна ферментация с контрол на температурата, делестаж по време на ферментацията, постферментативно настойване върху твърдите части; ябълчно-млечнокисела ферментация в нови френски дъбови бъчви, отдекантиране на виното и повторно пълнене в бъчви. Виното е отлежавало 20 месеца в нови барици от френски дъб върху фините утайки и минимум 24 месеца в бутилка.

Дъбът – Oak Tree – е разглеждан като свещено дърво в легендите и преданията на различните народи и култури. Той заема и съществено място в историята на виното и в неговото производство. Символ е на могъщество и вековност, на стремежа към съвършенство и безсмъртие.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
7000
Цена
45