444

Terra Tangra Black Label Rubin 2019

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
рубин 100%
Награди

Мощно, зряло и много хармонично вино, сътворено от екипа енолози Димо Хаджиев, Борис Андонов, Мария Стоянова. Енолог консултант е Снежана Мутафчийска.

Лозята на Тера Тангра с рубин се намират в местността Саръмеше, землището на село Браница, недалеч от село Коларово. Засадени са през 2003 година, а посадъчният материал е създаден в собствена пепиниера в град Харманли, със собствена маточна база. Това дава изключително предимство на лозите да бъдат оптимално подготвени за тероара на Сакар. Конструкцията е изградена изцяло с дървени колове. Лозето се отглежда биологично – използват се само натурални препарати за растителна защита – мед и сяра. Добивът се редуцира до около 500 кг от декар.

Тероарът е типичен за Сакар – релефът е хълмист, климатът е преходно средиземноморски, с постоянни въздушни течения; почвите са оподзолени канелени горски, глинесто-песъкливи, с много добър дренаж. Топлото и дълго лято, достатъчното количество слънчеви дни в годината, дават оптимално натрупване на захари в гроздовете. Специфичният вкус и мощният характер на вината от този тероар се дължи до голяма степен и на ниския почвен хоризонт, който кара корените на лозите през горещите летни дни да проникват дълбоко в кухините/пукнатините на гранитните скали, откъдето черпят богата на минерали влага.  

Началната дата на гроздобера, 18 септември, е определена след стриктно следене на зреенето на плодовете и достигането на пълна фенолна зрялост. Важен показател е балансът киселини/захари/танини. Взимането на решение за начална дата на гроздобера се базира не само на химични анализи, но и на дегустиране на гроздето и на неговите компоненти: ципа, пулпа, семки. Бере се ръчно в малки касетки. 

Гроздовите зърна се отделят от чепките, премахват се зърната с лошо качество и се поставят в съдове. Настойва се няколко дни на ниска температура, след което протича алкохолна ферментация със стриктен контрол на температурата. Редуват се няколко операции: регулярно обливане на шапката с потапяне на шапката. След това протича и малолактична ферментация, която омекотява и опитомява виното. 

Хармонизирането и облагородяването на виното става в 400 л френски дъбови бъчви за около 6 месеца.  

Идеята на серията Блек Лейбъл на Тера Тангра е да представи чисто сортови вина – български и международни сортове. Те са винифицирани по класическа технология, с минимална технологична намеса, за да се даде максимална възможност на всеки сорт да блесне със своите особености под въздействието на специфичния тероар на Сакар планина. Проектът включва сортовете мавруд, рубин, малбек, каберне фран и пино ноар.

Алкохол
14%
Произведени бутилки
18 000
Цена
16