444

Aya Estate Disegno Single Barrel Cabernet Franc 2022

Регион
Долината на Струма
Сорт
каберне фран 100%
Награди

Комплексно и въздействащо вино със сериозен потенциал за стареене, създадено от енолога на Айя Естейт, инж.Кирил Миладинов.
Лозовият масив от 0,7 ха се намира в землището на с. Хърсово, Мелнишко, а средната възраст на лозята е близо 30 години. Почвите са червеникави и глинести, а климатът е топъл, средиземноморски, благодарение на въздушните течения, навлизащи от Егейско море по долината на река Струма. Вечер от заобикалящите планини се спускат по-хладни течения, обуславящи големите температурни амплитуди ден-нощ, което способства за бавното и постепенно съзряване на гроздето, а с това и за запазването на перфектен баланс между захари, киселини и танини.

Гроздето е набрано на 28 септември. Ферментацията протича в съдове от неръждаема стомана, а след приключване и на малолактичната ферментация, виното продължава своето развитие в дъб. отлежава 12 месеца в дъбова бъчва от 500 л, първо зареждане, на френския производител Франсоа Фрер.

Дълбоката коренова система на лозите спомага за запасяването на плодовете им с минерални вещества и микроелементи, което неизменно дава отражение върху структурата и характера на полученото вино. Практикува се биодинамично лозарство, което допълнително спомага за подчертаната тероарна изява в профила на виното. Лозята са в последна година на мониторинг за био сертификация. Виното е от една единствена бъчва, на френски производител.

Алкохол
14%
Произведени бутилки
642
Цена
50