444
2

Bratanov Merlot Single Barrel Long Aged 33 2015

Регион
Сакар
Сорт
мерло
Награди

Още от 2012 година винарната експериментира с бутилирането на отделни бъчви, които впечатляват с интересно развитие на виното. Сортът мерло е бил и първият бутилиран single barrel. Екипът наблюдава как един и същ сорт променя развитието си според обема, вида на дървесината, изпичането на бъчвите, месеците отлежаване… Понякога дори една минимална разлика като степента на изпичане при еднакви други параметри може да даде две съвсем различни вина!

С конкретната бъчва (номер 139) решават да проверят как по-дългото отлежаване ще се понесе от мерлото. Дегустират периодично и след 33 месеца преценяват, че това е точният момент за бутилирането. И тъй като това е най-дългото отлежаване на мерло в бъчва (обичайното за Merlot Private Reserve е около 24 месеца), кръщават виното Long Aged 33.

Собствените насаждения на Братанови от мерло са част от лозов масив от 22 ха с още няколко сорта, създаден в периода 2006-2008 г. върху югозападните склонове на Сакар планина, в землището на с. Шишманово, община Харманли, местност Армутлука. Възрастта на парцелите с мерло за реколта 2015 е 9 години. Лозята се отглеждат без напояване (dry-farming), без хербициди, само с механична обработка на почвите. Правят се стъпки за преминаване към изцяло биологично земеделие. Конкретното лозе е с предимно песъчливо-глинести канелени почви, леко до силно каменисти на места, върху основа от метаморфни, трошливи скали и съответно с отличен дренаж. Надморската височина е около 150-180 м, хълмист терен. Почвената структура и ненапояването на лозето позволява на лозовите корени да се развият в дълбочина, което води до по-голяма комплексност в гроздето и по-голяма устойчивост при суша. Географското разположение, както и близостта на река Марица с проникващите по течението й ветрове от Егейско море, оформят преходен средиземноморски климат с дълго топло лято и мека зима, обичайно без наземна слана и рискове от измръзване. Районът е с една от най-високите стойности на слънцегреене за България. Гроздето обикновено е здраво, с естествено ниски добиви, добра концентрация на полифеноли, зрели танини, по-високи нива на захари, но балансирано от умерена киселинност поради по-хладните нощи и морския бриз.

Мерлото от 2015 е било с отлично качество, с добър баланс между фенолна и технологична зрялост. 

Гроздето е обрано ръчно в малки касетки в средата на октомври 2015 г. Транспортирано е до избата и преработено веднага – с ръчно сортиране, механично ронкане и мачкане. Прави се класическа ферментация в иноксов съд със селектирани дрожди, с пред и след-ферментативно настойване при контролирана температура. Малолактичната ферментация протича спонтанно. Следва пресоване, откаляване и отлежаване в иноксов съд за 9 месеца. Виното е сулфитирано с ниски дози преди бутилиране, без стабилизация на студ и без филтрация. Поради това се наблюдава образуване на благородна утайка при отлежаване в бутилката.

Конкретната бъчва №139 е напълнена с вино на 1 юли 2016. Това е 500 л бъчва от унгарски дъб, изпичане М, второ зареждане. До бутилирането си на 16 април 2019 г. виното е съзрявало цели 33 месеца – това до момента е най-дългото отлежаване на мерло в бъчва, което сме правили! Към март 2020 отлежава почти година в бутилката.

Главната отговорност за впечатляващия резултат е завършилата в Дижон (Франция) Мария Стоева, енолог на избата. 

 

Алкохол
14
Произведени бутилки
680
Цена
40