444
13

Bratanov Syrah Sans Barrique 2016

Регион
Сакар
Сорт
сира
Награди

Една типична и много натурална сира (добавени са само сулфити) – чиста изява на тероара на Южен Сакар. Собствените насаждения на Братанови от сира са част от лозов масив от 22 ха с още няколко сорта, създаден в периода 2006-2008 върху югозападните склонове на Сакар планина, землището на с. Шишманово, община Харманли, местност Армутлука. Названието на местността произлиза от турската дума „армуда“, което означава сладка круша, каквито са расли там преди години освен лозовите насаждения. Част от терените са били собственост на дядото на Стойчо Братанов (един от основателите на този проект), който е притежавал най-голямото лозе в селото, произвеждал е вино и го е продавал в собствената си кръчма в началото на XX век.

Възрастта на лозето за реколта 2016 е 9 години. Лозята се отглеждат без напояване (dry-farming), без хербициди, само с механична обработка на почвите. Минимално се използват конвенционалните препарати за борба с болести и вредители, правят се стъпки за преминаване към изцяло биологично земеделие.

Лозето е с предимно песъчливо-глинести канелени почви, леко каменисти, върху основа от метаморфни, трошливи скали и съответно с отличен дренаж. Надморската височина е около 150-180 м., теренът е хълмист. Почвената структура и ненапояването на лозето позволяват на корените да се развият в дълбочина, което води до по-голяма комплексност в гроздето и по-голяма устойчивост при суша. Географското разположение и проникващите по течението на Марица ветрове от Егейско море оформят преходен средиземноморски климат с дълго топло лято и мека зима, обичайно без наземна слана и рискове от измръзване. Полученото грозде обикновено е здраво, с естествено ниски добиви, добра концентрация на полифеноли, зрели танини, по-високи нива на захари, но балансирано от умерена киселинност поради по-хладните нощи и морския бриз.

Гроздето за това вино е обрано ръчно в малки касетки в по-хладните часове на 15 септември 2016. Транспортира се до избата и се преработва веднага – с ръчно сортиране, механично ронкане и мачкане.

2016 е една от най-балансираните реколти през изминалото десетилетие и особено благоприятна за сорта сира. Това е първата реколта, в която всички вина на Братанов са ферментирали спонтанно с естествената микрофлора от лозята – така наречената дива ферментация.

При ферментацията има 3 ключови момента: температурен градиент при настойването – плавно покачване на температурата по време на предферментативната мацерация; прецизна работа с контакта между гроздова мъст и твърди части (семки, ципи, пулпа); спонтанни алкохолна и малолактична ферментации (ферментации с естествената микрофлора, идваща от гроздето). Ферментацията е продължила 17 дни при 25-28 °С, след което виното е оставено в контакт с ципите за 23 дни при температура 23-25 °С. Следва пресоване, откаляване и отлежаване в иноксов съд за 12 месеца. Не са добавяни енологични продукти (култивирани дрожди или бактерии, ензими, танини и пр.). Виното е сулфитирано с ниски дози преди бутилиране, без стабилизация на студ и без филтрация. Поради това се наблюдава образуване на благородна утайка при отлежаване в бутилката. Виното е отлежало 12 месеца само в иноксов съд, без никакъв контакт с каквато и да е дървесина. Пуснато е на пазара след 22 месеца отлежаване в бутилка, което към март 2020 е вече 28 месеца!

Това вино, създадено от еноложката Мария Стоева, е наследник на Syrah Great Vintage от великолепната 2013 реколта, когато в избата работят двама млади енолози-стажанти – Джес Уивър от Нова Зеландия и Ричард Лабанц от Унгария. Концепцията за сира с изявена типичност на сорта и чиста изява на тероара е продължена с реколта 2015 на Syrah Sans Barrique, когато към екипа на Братанов се присъединява завършилата в Дижон (Франция) еноложка Мария Стоева. А реколта 2016 е още едно надграждане, като за първи път ферментират сира спонтанно само с дивите дрожди от лозето. Оказва се, че този подход към сирата от Сакар е много правилен – освен, че е изключително подходяща за отлежаване в дъбови бъчви, тя може да покаже интересен характер и в чистия си вид.

Алкохол
14,5%
Произведени бутилки
4720
Цена
15