444
14

Damyanov VNYRD Special Family Cuvee 2016

Регион
Долината на Струма
Сорт
широка мелнишка лоза 50%, мерло 45%, каберне совиньон 5%
Награди

Идеята е това вино да покаже симбиозата между древния и рядък български сорт широка мелнишка лоза и класическите интернационални сортове мерло и каберне совиньон, създавайки едно красиво и комплексно кюве с международен облик, което същевременно разкрива уникалния характер на широката мелнишка лоза и потенциала на българския тероар.

Благородното вино произхожда от собствени стари лозя в землището на Илинденци в община Струмяни: широка мелнишка лоза е от 50-годишното лозе Задлък със североизточно изложение, а мерлото и каберне совиньонът са от лозето Калъчовец на възраст 45 г. с южно изложение. Почвите са глинести, варовикови и песъкливи, а климатът – преходно-средиземноморски, със сухи лета, меки зими и най-продължителното годишно слънцегреене в България. Гроздоберът е бил в средата на септември за мерло и каберне совиньон, а за широка мелнишка – в средата на октомври.

Проведена е класическа ферментация като широката мелнишка лоза ферментира отделно, а мерлото и каберне совиньонът заедно; след което двете вина се купажират. Отлежава 12 месеца във френски и български дъбови барици, а после съзрява в бутилка поне още 12 месеца.

Името на серията VNYRD е съставено с първите букви от имената на семейство Дамянови, собственици на винарната: Vladimir, Nikolina, Yane, Rozalina, Damyanov. Асоциират го и с Vineyard, или лозе на български език и приемат това съвпадение като знак, че семейство им е предопределено да отглежда лозя и да създава изключителни вина.

Алкохол
14%
Произведени бутилки
2000
Цена
19