444

Angels Estate Deneb Syrah 2020

Регион
Източна Тракия
Сорт
сира 100%
Награди

Виното е създадено от енолозите Владислав Георгиев и Мария Монева. Лозята са в новозагорското село Баня, а сирата е от масива Кайлъ Борун в местността Айкъна, засаден през 2015. Климатът е умереноконтинентален, с продължителност на слънчевото греене над 3000 часа през годината и с над 110 ясни дни, горещо сухо лято с топли нощи и мека топла зима, без пролетни измръзвания и слани. Почвите са песъкливи и песъкливо-глинести, глинесто-варовикови и червени.

Технологични стъпки: Ръчно бране в касетки, в периода 7-16 октомври 2020, сира клон 747; сортиране на цели гроздови зърна чрез единствения в България оптичен сортировач Delta R2 Vistalys; студена мацерация при 8°С в дъбови каци с вместимост 6 т в продължение на 8 дни; контролирана алкохолна ферментация с постферментативно настойване; спонтанна малолактична ферментация в нови френски бъчви; отлежаване и съхранение 18 месеца в нови френски дъбови бъчви при контролирана температура и относителна влажност на въздуха.   

Идеята за серия Денеб се заражда след изключително успешната реколта 2013, когато лозето започва да демонстрира характера си. Тогава екипът решава, че е дошло време да покажат четири чисто сортови червени вина от мерло, сира, каберне совиньон и каберне фран, отлежали година и половина в нови френски дъбови бъчви тип барик като целта е максимална изява на спецификите на тероара. Подобно на една от най-ярките звезди в нашата галактика, така и най-добрите вина от сортовете съставящи серията гордо носят името Deneb.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
1800
Цена
47