444

Bratanov 3-Blend Cabernet Franc & Merlot & Rubin 2018

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
каберне фран 50%, мерло 40%, рубин 10%
Награди

Елегантно, живо и комплексно вино от района на Южен Сакар, със ЗГУ Тракийска низина. Създадено е от Мария Стоева – енолог с доказани умения и талант.

Собствените насаждения на Братанови от каберне фран (single vineyard 3 ха), мерло (single vineyard 10 ха) и рубин (single vineyard 1 ха) са част от лозов масив от 22 ха с още няколко сорта, създаден в периода 2006-2008 г. върху югозападните склонове на Сакар планина, землището на с. Шишманово, община Харманли, местност Армутлука

Възрастта на лозето за реколта 2018 е 11 години. Лозята се отглеждат без напояване (dry-farming), без хербициди, само с механична обработка на почвите. До 2020 г. минимално се използват конвенционалните препарати за борба с болести и вредители, а от края на 2021 г. всички лозя са в процес на сертифициране за биологично земеделие. Конкретните три парцела са с предимно песъчливо-глинести канелени почви, леко каменисти, върху основа от метаморфни, трошливи скали и с отличен дренаж. Надморската височина е около 150-180 м, хълмист терен. Почвената структура и ненапояването на лозето позволяват на лозовите корени да се развият в дълбочина, което води до по-голяма комплексност в гроздето и по-голяма устойчивост при суша. Географското разположение в Югоизточната част на България, както и преминаващата наблизо р. Марица с проникващите по течението ѝ ветрове от Егейско море, оформят преходен средиземноморски климат с дълго топло лято и мека зима, обичайно без наземна слана и рискове от измръзване. Районът има една от най-високите стойности на слънцегреене за България. Полученото грозде обикновено е здраво, с естествено ниски добиви, добра концентрация на полифеноли, зрели танини, по-високи нива на захари, но балансирано от умерена киселинност поради по-хладните нощи и морския бриз.

Гроздето е обрано ръчно в малки касетки в по-хладните часове на следните дати: мерло – 10-14 октомври 2018, рубин – 7 септември, каберне фран – 25-27 октомври. Транспортира се до избата и се преработва веднага – ръчно сортиране, механично ронкане и мачкане.
За реколта 2018 енологът на избата, Мария Стоева, разказва:

Беше доста трудна и противоречива за региона, заради обилните дъждове, особено по време на гроздобера. Въпреки предизвикателствата обаче успяхме да намерим правилните “пролуки между капките” за бране на гроздето при оптимална зрялост. И тъй като трудностите ни мотивират и амбицират още повече, извлякохме максимума от тази зрялост чрез технологични и последващи внимателни подбори на парцелите, съдовете и бъчвите за този купаж.

Ферментациите (алкохолна и малолактична) на всеки от трите сорта протичат благодарение на дивите дрожди и бактерии – естествената микрофлора от гроздето. Всички вина на Братанов са с диви ферментации още от реколта 2016.

Рубинът е най-ранно зреещият червен сорт в нашите насаждения. За щастие през дъждовната 2018 г той постигна много добра зрялост преди дъждовете, които започнаха от средата на септември, и парцелът беше обран в един ден. 

Също добра зрялост постигнахме и за мерло, но брането му беше в продължение на няколко различни дни. Във финалния бленд влязоха бъчви от различните парцели с различна зрялост. Това допълнително допринася за комплексността на купажа, особено след дългото отлежаване в бъчви. 

Най-голямото предизвикателство беше за каберне франа, който е най-късно зреещият сорт в нашите насаждения. Дъждовете бяха обилни особено след средата на септември. Рисковете за изчакване на оптимална технологична и фенолна зрялост за този сорт бяха големи, но за щастие успяхме да приберем гроздето навреме с леки поражения, които старателно отстранихме по време на прецизно сортиране преди влизането му в съдовете за ферментация. 

Всеки от сортовете отлежава 30 месеца в различни по произход (български, френски и унгарски) и обем бъчви (25 броя общо) и още 22 месеца в бутилката преди излизане на пазара през декември 2022. Целта на енолога при избора на точните бъчви за този бленд е комплексност, баланс и потенциал за отлежаване. 

Дългото отлежаване спомага освен за още по-доброто балансиране на структурата, също така и за естественото забистряне. С цел максимално запазване на органолептичните достойнства на тези вина, блендът не е филтриран и стабилизиран – възможна е поява на благородна утайка.

Това е четвъртата реколта на червения 3-бленд и втората с изцяло дива ферментация. Основата за това вино е поставена още през първата реколта на избата, 2010, с купажа между мерло и каберне фран. Рубинът е в реално плододаване от 2013 и още тогава се заражда идеята след отлежаване в бъчви да го добавят към двата международни сорта. 3-Blend мерло & каберне фран & рубин 2013 е едно от първите вина, които енологът Мария Стоева сглобява, след присъединяването ѝ към екипа през 2015. Това вино е отговор от Сакар на класическия Бордо бленд, в който подправката от пти вердо е заместена с местния сорт рубин. Съотношенията между трите сорта варират в различните реколти, като целта при направата на купажа е вино с комплексност, баланс, автентичен характер и потенциал за отлежаване. 

Защо 3-Бленд? 

3-ма основатели – Стойчо Братанов и двамата му синове Даниел и Христо
3 сорта – два международни и един местен, от собствените лозя на винарната в Южен Сакар
3 години – отлежаване в различни по произход и обем бъчви 

С автора на етикета, дизайнера Стефан Гьонев, заедно стигнахме до името и концепцията за визията след лутане между няколко варианта. Негова беше блестящата идея за символичното изобразяване на думата ТРИ, като така всеки интуитивно изговаря името на собствения си език.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
9370
Цена
30