444

Gorun Winery Gamza Reserve 2020

Регион
Дунавска равнина
Сорт
гъмза 100 %
Награди

Великолепна интерпретация на сорта гъмза! Виното е създадено е под ръководството на енолога Светослав Кръстев. Лозята са 7-годишни насаждения, разположени в землището на град Искър, на 30 км западно от Плевен. Лозето е на хълмист терен със средна надморска височина от 150-180 м, в близост до горното течение на река Искър. Теренът е проветрив, с малко валежи по време на узряването на гроздето. Почвата е типичния за Дунавската равнина излужен чернозем, с отмити в дълбочина карбонати и добра влагозадържаща способност.

Гроздоберът е в периода 15-25 септември. Сортът се характеризира с фина ципа, която лесно се напуква при дъждовна есен. Всекидневно се следи състоянието на гроздето и се търси най-подходящия момент за бране. Бере се подборно на ръка и преди ронкане се извършва повторен ръчен подбор.   

Ферментацията протича в хром-никелови съдове. След алкохолната ферментация протича и ябълчно-млечнокисела ферментация. Виното е отлежало 12 месеца във френски дъбови бъчви.

Една от целите на изба Горун е да популяризира традиционни за региона сортове. Гъмзата, като най-разпространен сорт в Плевенския регион до средата на миналия век, заема специално място в плановете за развитие на винарната. Предстои създаването на нови лозови насаждения с гъмза. Както при отглеждането, така и при винификацията са въведени различни ноу-хау в търсене на най-добрата изява на сорта на местния тероар. 

Алкохол
13.3%
Произведени бутилки
300
Цена
36