444

Rosalea Writer’s Wine Rubin 2021

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
рубин 100 %
Награди

Блестящ рубин – авторско вино с подписа на Екатерина Гаргова, талантлив и утвърден енолог. Лозето се намира в местността Живар Кория, село Шишманово, община Харманли, на 150 метра надморска височина, с равнинно-хълмист релеф. В климатично отношение районът попада в континентално-средиземноморската област със средиземноморско влияние. Възрастта на лозите е 6 и 7 години.

Лозята с площ от 10 ха се характеризират с разнообразие от почвени типове – канелени горски, сиви горски и черноземовидни почви, леко до тежко песъкливо-глинести, на места с наличие на карбонати, средно каменисти, със сравнително добра аерираност и добра влагозадържаща способност. 

Рубинът е сорт, който при споменатите условия, при доста високи захари, все още има неравномерност в узряването на семките – особеност, която може би се засилва и с младата възраст на лозята, споделят от винарната. Ако дочакаме зрели феноли в семките, то тогава имаме много високи захари.. Затова рубинът за нас е търсене на баланса между зрелите феноли и захарите в гроздето, респективно алкохола във виното. През 2021 приложихме специфична работа със зелената маса, така че да осигурим максимална засенченост на гроздовете. Имахме частично стафидиране, което е специфично за рубина и се появява внезапно в периода на зреене, първоначално обхваща единични зърна и постепенно се разпространява в по-голяма степен. Определен процент от сухите зърна не са проблем за процесите на получаване на виното, но ние търсим по-свежите плодови аромати и затова се стремим към минимализиране на този процент. Гроздето е брано на 5 септември 2021 г. По-свежите гроздове от масива подбрахме за Rosalea Rose, а по-зрелите – за този рубин.

Първото червено грозде за реколтата и за нашата собствена производствена база. 

Процесите на обработка включват: ронкане, по-интензивно смачкване на гроздовите зърна, за да може да се разпукат всички, както и дехидратиралите от тях в чепката, кратка мацерация от 48 часа, последваща алкохолна ферментация при максимална температура 27°C по време на процеса и малолактична ферментация.  

Виното е отлежало 10 месеца – една част в неръждаем съд, а друга част в две български бъчви 225 л, втора и трета употреба. Един месец е отлежавало в неръждаем съд след купажирането им. Бутилирано е в началото на септември 2022. 

Желанието ни е да работим с рубин повече на лозето, за да преодолеем ранното узряване, казват от Росалеа. Рубинът е сорт, който придава изразителни черти на вината получени от него. Идеята за деликатното използване на дъб в WW Рубин 2021 и то само в част от партидата, е да се запазят характерните особености, които носят гроздето и тероарът.  

Алкохол
14%
Произведени бутилки
960
Цена
34