444

Rosalea Cabernet Franc 2021

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
каберне фран 100%
Награди

Благороден сортов каберне фран, създаден от Екатерина Гаргова – известно и уважавано име сред българските енолози. 

Гроздето е от лозя в местността Живар Кория, село Шишманово, община Харманли, на 150 м надморска височина, с равнинно-хълмист релеф. В климатично отношение районът попада в Континентално-средиземноморската област със средиземноморско влияние. Възрастта на лозята е 6 и 7 години.

Лозята с площ от 10 ха се характеризират с разнообразие от почвени типове:  канелени горски, сиви горски и черноземовидни почви, леко до тежко песъкливо-глинести, на места с наличие на карбонати, средно каменисти, със сравнително добра аерираност и добра влагозадържаща способност. 

Гроздето е брано на 7 октомври 2021 със захарно съдържание 24,5% и изявен сортов аромат. 

Процесите на обработка включват: ронкане, леко разкъсване на ципата на гроздовите зърна, кратка мацерация от 24 часа, последваща алкохолна ферментация при максимална температура 25°C по време на процеса и малолактична ферментация. Виното няма контакт с дъб, отлежало е 8 месеца в неръждаем съд, естествено забистрено и деликатно филтрирано преди бутилирането. 

Идеята за това вино, както и на всички вина от серията Rosalea, е да се покаже плодовият характер, идващ от гроздето, както и особеностите на тероара.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
2620
Цена
18