444

Rumelia Merul Mavrud Reserve 2018

Регион
Западна Тракия
Сорт
мавруд 100%
Награди

Сортов и тероарен мавруд – богат, привлекателен и пикантен. Създаден е от Димитър Докузанов, опитният главен енолог, отговорен за вината на Румелия. Гроздето е от известното с качествения мавруд 15-годишно лозе в местността Песо поле, землището на средногорското село с. Смилец, югоизточно от Панагюрище.

Лозята се отглеждат върху хълмисти терени с южно и югозападно изложение, което осигурява максимално огряване на лозите – предпоставка за синтеза на багрилни и ароматни компоненти. Добрият въздушен и воден дренаж и честият вятър ги предпазват от болести. Почвите са канелено горски и глинести, а съдържанието на глина и активни карбонати в тях способства за синтеза и натрупването на багрилна материя и има благоприятно отражение върху формирането на ароматния потенциал на гроздето. Накратко, това е отличен тероар за отглеждането на стария български сорт мавруд.

Гроздоберът е проведен на 18 октомври. Гроздето е преминало през 90 часа студена мацерация, 14 дни контролирана алкохолна ферментация и 21 дни ябълчно-млечнокисела ферментация. Виното е отлежало 18 месеца в нови френски бъчви.

Идеята е да се покаже максимално потенциала на сорта мавруд за отлежаване, а ефектът от бъчвата да допълни и подчертае качествата му.

Алкохол
14.5%
Произведени бутилки
7042
Цена
22