444

Bratanov 3-Blend Red 2019

Регион
Сакар и Източни Родопи
Сорт
мерло 65%, каберне фран 25%, рубин 10%
Награди

Миналогодишният победител, виното #1 в класацията за 2022 г., в тази следваща реколта отново е истински впечатляващо. Работата на енолога Мария Стоева продължава да буди възхищение. С помощта на Братанови представяме подробно лозята, технологичния процес и концепцията на великолепния троен бленд. Собствените насаждения на Братанови от каберне фран (single vineyard 3 ха), мерло (single vineyard 10 ха) и рубин (single vineyard 1 ха) са част от по-стария им лозов масив от 22 ха с още няколко сорта, създаден в периода 2006-2008 г. Лозята са разположени върху югозападните склонове на Сакар планина, землището на с. Шишманово, община Харманли, местност Армутлука. Част от терените са били собственост на дядото на Стойчо Братанов (един от основателите на винарната), който е притежавал най-голямото лозе в селото, произвеждал е вино и го е продавал в собствената си кръчма в началото на ХХ век.

Възрастта на трите лозови масива за реколта 2019 е 12-13 години. Лозята се отглеждат без напояване, без хербициди, само с механична обработка на почвите. До 2020 г. минимално се използват конвенционалните препарати за борба с болести и вредители, а от края на 2021 г. всички лозя са в процес на сертифициране за биологично земеделие.

В строежа на Сакар планина се разкриват разнообразни скални разновидности, запазили следи от дългата геоложка история на Земята от преди няколкостотин милиона години (метаморфити, гранити, метаседименти, карбонатни, вулкано-седиментни и други). Тази геоложка специфика оказва пряко влияние върху вида на почвите, които (дори в границите на един лозов масив от 10 ха) може да са изключително разнообразни – от много леки песъчливо-глинести, понякога силно каменисти, на места карбонатни, канелено горски, до по-тежки глинести почви.

Конкретните три парцела са с предимно песъчливо-глинести канелени почви, леко каменисти, върху основа от метаморфни, трошливи скали и с отличен дренаж. Надморската височина е около 150-180 м, теренът е хълмист. Почвената структура и
ненапояването на лозето стимулират лозовите корени да се развият в дълбочина, което води до по-голяма комплексност в гроздето и по-голяма устойчивост при суша. Географското разположение в Югоизточната част на България, както и преминаващата
наблизо р. Марица с проникващите по течението ù ветрове от Егейско море, оформят преходен средиземноморски климат с дълго топло лято и мека зима, обичайно без наземна слана и рискове от измръзване. Районът има една от най-високите стойности на слънцегреене за България, но от друга страна се наблюдават големи амплитуди между дневните и нощни температури, понякога до 20 градуса. Полученото грозде обикновено е здраво, с естествено ниски добиви, добра концентрация на полифеноли, зрели танини, по-високи нива на захари, но балансирано от умерена киселинност поради по-хладните нощи и морския бриз. Гроздето е обрано ръчно в малки касетки в по-хладните часове на следните дати: рубин – 3 септември, мерло – 1-4 октомври, каберне фран – 23-25 октомври 2019. Транспортира се до избата и се преработва веднага – ръчно сортиране, механично ронкане и мачкане.

Реколта 2019 беше сравнително балансирана за региона на Южен Сакар, с умерени валежи по време на вегетативния период на лозите и без климатични катаклизми. Това беше добра предпоставка за равномерно узряване на гроздето и добро постигане на едновременна технологична и фенолна зрялост особено за сорта мерло. Затова извлякохме максимума от тази зрялост с внимателен подбор на парцелите, датите на гроздобер и последващи енологични операции и подбор на съдовете и бъчвите за този купаж.

Ферментациите (алкохолна и малолактична) на всеки от трите сорта протичат благодарение на „дивите“ дрожди и бактерии – естествената микрофлора от гроздето. Всички вина на Братанов са с диви ферментации още от реколта 2016. Рубинът е най-ранно зреещият червен сорт в нашите насаждения. Често се налага да бъде обран едновременно с белите ни сортове. Много важно е да успеем да го оберем преди да започне да се засушава гроздето, което засушаване от своя страна пък е типично за този сорт. Парцелът беше обран в един ден, на 3 септември, а гроздето бе добро и сочно.

Мерлото беше в много добра кондиция за тази реколта. Постигната беше оптимална зрялост в началото на октомври и гроздоберът интензивен, за да може да се оберат възможно най-бързо парцелите, за да се запази този баланс в гроздето. Затова и във финалния бленд влязоха доста различни бъчви мерло (65 % от купажа).

Каберне франът е най-късно зреещият сорт и предизвикателствата с него са свързани основно с намирането на оптималната дата за гроздобер. Изчакахме търпеливо до 23 октомври и успяхме да постигнем желаната зрялост с много минимални поражения от дъждове, които старателно отстранихме по време на прецизно сортиране преди влизането му в съдовете за ферментация.

2019 беше особено благоприятна за мерлото, затова и то доминира в бленда с 65 %, каберне франът участва с 25 % , а рубинът е използван като “подправка” с 10 %. Всеки от сортовете отлежава 37 месеца в различни по произход (френски, унгарски и български) и обем (225, 300, 400 и 500 л) бъчви. Следват още 9 месеца в бутилката преди излизане на пазара през декември 2023. Този път блендът е още по-сложен, като енологът Мария Стоева вплита различни количества от 63 бъчви. Нейната цел при този избор е комплексност, баланс и потенциал за отлежаване. Дългото отлежаване спомага освен за още по-доброто балансиране на
структурата, също така и за естественото забистряне. С цел максимално запазване на органолептичните достойнства на тези вина, блендът не е филтриран и стабилизиран – възможна е поява на благородна утайка. Това е петата реколта на червения 3-бленд и третата с изцяло “дива” ферментация. Това вино е нашият отговор от Сакар на класическия Бордо бленд, в който “подправката” от пти вердо е заместена с местния сорт рубин.

Съотношенията между трите сорта варират в различните реколти, като целта при направата на купажа е вино с комплексност, баланс, автентичен характер и потенциал за отлежаване.

Всички реколти на 3-Blend Red получават високи оценки от винолюбителите и професионалистите. За трети път виното влиза в класацията DiVino TOP 50, като реколта 2018 беше #1 за 2022.

Защо 3-Бленд?
3-ма основатели – Стойчо Братанов и двамата му синове Даниел и Христо
3 сорта – два международни и един местен, от собствени лозя в Южен Сакар
3 години – отлежаване в различни по произход и обем бъчви

Автор на етикета е дизайнерът Стефан Гьонев, с който заедно достигнахме до името и концепцията за визията след лутане между няколко варианта. Негова беше гениалната идея за символичното изобразяване на думата ТРИ, като така всеки интуитивно изговаря името на собствения си език.

Алкохол
14,5%
Произведени бутилки
24 390
Цена
35